Улуттук банк коммерциялык банктардын директорлор кеңешине талапкерлерди кабыл алат

Улуттук банк коммерциялык банктардын директорлор кеңешине талапкерлерди кабыл алат

Улуттук банк туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт. Бул тууралуу регулятордун басма сөз кызматы кабарлады. 

Ачык тандоого катышуу боюнча кеңири маалымат менен Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Сынактар» бөлүгүнөн таанышууга болот. 

Коммерциялык банктардын директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы 10 (он) жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде  

3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу  

2) акыркы 10 жыл аралыгында банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу 

3) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу 

4) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана КРнын банк мыйзамдарын билүү  

5) КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобонун 4-бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына туура келбөө. 

Кепилдик фонддордун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу

2) банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде 1 жыл иш тажрыйбасына ээ болуу 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган КРнын мыйзамдарын билүү; 

4) КРнын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө жобонун» 3-главасынын 28-пунктунун шарттарына туура келбөө. 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун директорлор кеңештеринин мүчөлөрүнүн кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана маалыматтык технологиялары, экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 3 жыл иш тажрыйбасына ээ болуу, анын ичинен кеминде 2 жыл жетектөөчү кызматтарда 

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана банктардын, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салган КРнын мыйзамдарын билүү

4)  соттолгон эмес. 

*Жетекчи кызмат орду дегенден улам, тиешелүү уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу аталган уюмдун бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт.

Поделиться в соцсетях:

НБ КР
USD 84.41
EUR 86.57
RUB 1.39
Моссовет
USD 85.09
EUR 88.06
RUB 1.40

Конвертер валют